Những tiêu chí để kiểm soát dịch COVID-19 tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Những hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Người dân cần thực hiện các biện pháp nào nhằm phòng chống dịch COVID-19?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Những nội dung của “Thông điệp 5K”?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Những việc cần làm và cần tránh trước khi tiêm vắc xin COVID-19?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Các lưu ý sau khi tiêm vaccine COVID-19?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Những loại vaccine phòng COVID-19 nào đã được cấp phép tại Việt Nam?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Có những biến chủng nào của COVID-19 đã và đang xuất hiện ở nước ta?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Những tiêu chí nào để xác định ca nghi mắc COVID-19?

Xem chi tiết...

20/08/2021

Cho tôi hỏi, những biểu hiện nào có thể cho thấy một người bị nhiễm COVID-19?

Xem chi tiết...

20/08/2021