16:50 | 09/08/2022 | 510 lượt xem

Ngày 9/8/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công điện 4439/CĐ-EVN, gửi các công ty Thủy điện: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát; Công ty Nhiệt điện Thái Bình; Ban Quản lý dự án điện 1; các tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; các tổng công...


09:00 | 24/07/2022 | 476 lượt xem

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện số 22/CĐ-QG hồi 8 giờ 00 ngày 24/7/2022 điện cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng cửa xả đáy.


09:00 | 10/07/2022 | 706 lượt xem

Đó là nội dung của Công điện số 21/CĐ-QG hồi 7 giờ ngày 10/7/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai điện cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.


17:00 | 04/07/2022 | 747 lượt xem

Là một trong những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại Công điện số 19/CĐ-QG hồi 15h ngày 4/7/2022.


10:03 | 27/06/2022 | 813 lượt xem

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có công điện số 15/CĐ-QG, hồi 8h ngày 27/6/2022 điện cho Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng 1 cửa xả đáy.


12:33 | 25/06/2022 | 827 lượt xem

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 14/CĐ-QG hồi 8h30 phút ngày 25/6/2022 điện Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy số 2 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.


08:28 | 24/06/2022 | 958 lượt xem

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có công điện số 13/CĐ-QG hồi 7h30 phút ngày 24/6/2022 điện Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy số 1 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.


11:00 | 19/06/2022 | 968 lượt xem

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện số 12/CĐ-QG, hồi 7h ngày 19/6/2022 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy cuối cùng.


11:00 | 18/06/2022 | 887 lượt xem

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có Công điện số 09/CĐ-QG hồi 9h ngày 18/6/2022 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La về việc đóng thêm cửa xả đáy.


14:58 | 17/06/2022 | 947 lượt xem

Là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tại Công điện số 08/CĐ-QG hồi 13h30 phút ngày 17/6/2022 gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La.