09:10 | 02/08/2020 | 6.145 lượt xem

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc tập trung ứng phó với cơn bão số 2 – SINLAKU.


14:12 | 31/07/2020 | 6.245 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Công điện số 5169/CĐ-EVN (ngày 31/7/2020) gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, động đất.17:08 | 10/07/2020 | 3.620 lượt xem

Ngày 10/7/2020, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn EVN đã ban hành Công điện số 4713/EVN-AT về chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.09:43 | 08/11/2019 | 10.732 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Công điện gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 6 (Công điện 6079/EVN-AT ngày 7/11/2019).
17:19 | 19/08/2019 | 6.034 lượt xem

Văn bản số 4224/EVN ngày 12/8/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.


12:21 | 31/07/2019 | 15.765 lượt xem

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có Công điện thượng khẩn số 3990/EVN-AT ngày 31/7/2019 gửi các đơn vị trực thuộc về việc ứng phó với cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA).