10:33 | 01/11/2022 | 4.152 lượt xem

Ngày 1/11/2022, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 6148/CĐ-EVN gửi: Ban Quản lý dự án điện 1; Các Tổng công ty Điện lực: Miền Bắc, miền Trung; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin; Trung tâm Thông tin Điện lực...


14:52 | 17/10/2022 | 3.849 lượt xem

Ngày 17/10/2022, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 5878/CĐ-EVN gửi: Các Tổng công ty Phát điện 1, 2; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Các Tổng công ty Điện lực: Miền Bắc, miền Trung; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Công ty Viễn thông Điện lực và Công...


09:29 | 13/10/2022 | 7.779 lượt xem

Ngày 13/10/2022, Ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 5792/CĐ-EVN gửi: Công ty Thủy điện Ialy, Sê San; Ban Quản lý dự án điện 2; các tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Trung tâm Điều độ Hệ thống...


10:27 | 11/10/2022 | 3.876 lượt xem

Ngày 11/10/2022, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Công điện số 5734/CĐ-EVN gửi: Công ty Thủy điện Ialy, Sê San; Ban Quản lý dự án điện 2; các tổng công ty Phát điện 1, 2, 3; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Trung tâm Điều độ Hệ thống điện...


22:00 | 10/10/2022 | 3.674 lượt xem

Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 908/CĐ-TTg ngày 10/10/2022 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ.


12:00 | 10/10/2022 | 3.695 lượt xem

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có Công điện số 31/CĐ-QG hồi 9h ngày 10/10/2022 gửi các bộ, ngành, các tỉnh Trung Bộ từ Quảng Bình đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.


19:00 | 30/09/2022 | 3.845 lượt xem

Là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.


16:12 | 30/09/2022 | 3.629 lượt xem

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Công điện số 5512/CĐ-EVN ngày 30/9/2022, điện các tổng công ty Phát điện 1, 2, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Công ty Viễn thông...


18:00 | 29/09/2022 | 3.742 lượt xem

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa ban hành Công điện số 30/CĐ-QG, hồi 14h ngày 29/9/2022 gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.