06:00 | 01/01/2021 | 25.525 lượt xem


18:30 | 24/12/2014 | 28.802 lượt xem


18:15 | 24/12/2014 | 40.380 lượt xem


18:00 | 24/12/2014 | 39.175 lượt xem


10:41 | 23/12/2014 | 21.507 lượt xem


10:35 | 23/12/2014 | 26.407 lượt xem

Từ những năm 20 thế kỷ trước, nhiều Nhà máy điện như Cửa Cấm, Thượng Lý, Yên Phụ,… lần lượt ra đời để phục vụ cho bộ máy cai trị của thực dân Pháp tại Việt Nam. Hầu hết các nhà máy được xây dựng với công suất nhỏ, đội ngũ những người thợ làm việc tại đây vô cùng vất vả, gian khổ. Nhưng chính từ...