16:00 | 20/11/2021 | 1.580 lượt xem

Ông Đinh Văn Cường – Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) trao đổi nhanh với evn.com.vn về tình trạng sự cố lưới điện truyền tải do xe chở thiết bị điện gió vi phạm khoảng cách an toàn.


15:01 | 03/11/2021 | 1.269 lượt xem

14:51 | 03/11/2021 | 1.278 lượt xem


14:48 | 03/11/2021 | 1.631 lượt xem


14:45 | 03/11/2021 | 2.805 lượt xem


14:39 | 03/11/2021 | 1.129 lượt xem


14:35 | 03/11/2021 | 1.142 lượt xem