11:07 | 20/07/2021 | 134 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 2/7/2021 về việc đẩy mạnh thực thi văn hóa doanh nghiệp trong EVN giai đoạn 2021-2025.


16:03 | 16/07/2021 | 147 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 28/6/2021 về việc nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.


17:26 | 14/07/2021 | 208 lượt xem

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 23 Đảng bộ trực thuộc.


09:40 | 12/07/2021 | 361 lượt xem

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 538/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu trong Chiến lược, Đảng ủy EVN xây dựng...


16:25 | 09/07/2021 | 349 lượt xem

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) gắn với mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ...


10:22 | 06/07/2021 | 407 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐU ngày 16/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.


06:29 | 01/07/2021 | 707 lượt xem

Ngày 30/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 5 với hình thức trực tuyến. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.


10:18 | 30/06/2021 | 780 lượt xem

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 01-HD/KTDU ngày 16/6/2021 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tập...


16:00 | 28/06/2021 | 709 lượt xem

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tư phát triển EVN giai đoạn 2021-2025.


17:00 | 22/06/2021 | 837 lượt xem

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2021, trọng tâm là công tác...


Các Tin khác