19.5.2023
.
.
Thông tin huy động nguồn điện từ tháng 1 đến tháng 8.2023
Quy mô lưới điện truyền tải 220-500kV năm 2023
Thông tin huy động nguồn điện từ 2013 - 2022
EVN CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ
Số hóa các hoạt động, tự động hóa và áp dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn.
KHÁCH HÀNG LÀ SỰ TỒN TẠI CỦA EVN
EVN cung cấp 100% dịch vụ điện theo phương thức điện tử, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.
ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
EVN là tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực, đóng vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Hướng tới ĐH lần thứ 6 Công đoàn Điện lực Việt Nam
.
18:48 | 21/09/2023 | 1.020 lượt xem

14:44 | 21/09/2023 | 675 lượt xem

11:50 | 21/09/2023 | 620 lượt xem