• 09/02/2018

Đây là thông tin mới nhất từ Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT). Đợt 3 lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 sẽ bắt đầu từ 0h ngày 9/2/2018.


  • 07/02/2018

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có Công điện gửi Giám đốc Sở NN&PTNT các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Giám đốc các công ty khai thác công trình thuỷ lợi trong khu vực về việc chuẩn bị lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2017-2018.


  • 05/02/2018

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả về hạ du tổng cộng 4,03 tỷ m3 nước sau 2 đợt cấp nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2017 - 2018.


  • 02/02/2018

Thời gian lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 của các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ sẽ kết thúc lúc 24h ngày 3/2/2018, sớm hơn kế hoạch 1 ngày. Đây là thông tin mới nhất từ Tổng cục Thủy lợi.


  • 29/01/2018

Đây là thống kê của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) tính đến 15h chiều 28/1 - ngày lấy nước đầu tiên của đợt 2, tương ứng 300.111 ha đất gieo cấy khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có nước đổ ải vụ Đông Xuân năm nay.


  • 26/01/2018

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) vừa có Công điện gửi Sở NN&PTNT, các công ty khai thác công trình thủy điện trên địa bàn Trung du và Đồng bằng Bắc bộ về việc chuẩn bị lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2017-2018.


  • 21/01/2018

Theo số liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), kết thúc đợt 1 lấy nước đổ ải, các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả 1,48 tỷ m3 nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018 các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.


  • 17/01/2018

Theo thống kê của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), tính đến 15h chiều nay (17/1), diện tích có nước phục vụ đổ ải tại các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đạt 117.628 ha, chiếm 19,23% so với tổng diện tích gieo trồng (611.800 ha).


  • 16/01/2018

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang tăng cường phát điện để dâng mực nước hạ du sông Hồng theo đúng yêu cầu chuẩn bị cho lấy nước đổ ải đợt 1, thậm chí mực nước đạt sớm hơn tới 24 giờ.


  • 15/01/2018

Tổng cục Thủy lợi vừa có công điện gửi 12 Sở NN&PTNT các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn về việc chuẩn bị lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2017-2018.