Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ

Đó là chủ đề của hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4/12.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Hội thảo còn có sự tham dự của nhiều chuyên gia, các nhà khoa học; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương, viện, trường, doanh nghiệp nhà nước.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN tham dự hội thảo.

Hội thảo "Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp nhà nước ngang tầm nhiệm vụ" ngày 4/12

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong khai mạc hội thảo. Ông nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược tại doanh nghiệp nhà nước đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Mục đích của hội thảo là tập hợp ý kiến của các cơ quan quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp nhà nước; cung cấp, trao đổi các luận cứ khoa học và thực tiễn về việc thực hiện các chủ trương, chính sách quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, trọng tâm là việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và theo dõi, đánh giá cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước; kiến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước đến năm 2030.

Theo ông Nguyễn Hồng Long - Phó trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, một những điểm nghẽn khiến các doanh nghiệp nhà nước chưa phát huy được hết tiềm năng là công tác cán bộ còn nhiều bất cập. Cụ thể, trình độ quản lý, năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp của một số cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước còn hạn chế do việc bố trí công chức quản lý nhà nước chuyển sang quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa phù hợp; quy trình tuyển chọn và bố trí cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt động của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế, còn nặng về quy trình tuyển chọn có tính hành chính. Một bộ phận không nhỏ cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước yếu kém về năng lực quản lý, điều hành; sa sút về tinh thần trách nhiệm, suy thoái về phẩm chất đạo đức, cố ý làm trái, vi phạm các quy định pháp luật, lợi dụng nhiệm vụ được giao để trục lợi cho cá nhân, gây thất thoát vốn tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

Ông Nguyễn Hồng Long cho rằng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò cấp ủy đối với công tác cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước là đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn. Trước hết là mô hình tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ.

Đại diện EVN trình bày ý kiến tại hội thảo, theo ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN, tập đoàn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn tới là “vừa hồng, vừa chuyên” với những yêu cầu, tiêu chuẩn như: kiên định lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chấp hành kỷ luật Đảng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, thường xuyên trau dồi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có năng lực chuyên môn sâu về ngành nghề, lĩnh vực công tác; có tư duy đổi mới, sáng tạo; có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu; có kỹ năng lãnh đạo; có tinh thần đoàn kết hợp tác; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; có ngoại ngữ, có kỹ năng giao tiếp tốt trong môi trường của thị trường điện cạnh tranh; tận tâm, tận tụy với công tác, công việc, có đạo đức nghề nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cũng theo ông Võ Quang Lâm, đến năm 2025, EVN phấn đấu hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều hành đương chức và trong quy hoạch đạt đủ tiêu chuẩn cán bộ theo quy định; hiểu biết pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế liên quan đến nghề nghiệp, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác.

Để có cơ sở và tạo điều kiện tốt trong việc thực hiện công tác cán bộ, EVN kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ và thực hiện công tác cán bộ phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Có cơ chế chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với cán bộ, đặc biệt chế độ tiền lương, các chế độ ưu đãi, chính sách đào tạo, khuyến khích trong học tập, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, cải cách thủ tục hành chính. Rà soát, điều chỉnh việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trọng dụng, thu hút nhân tài vật lực của đất nước. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá người quản lý doanh nghiệp định lượng, phù hợp với các nội dung đánh giá cán bộ theo quy định để các doanh nghiệp trong đó có EVN, làm cơ sở đánh giá người quản lý doanh nghiệp công bằng, khách quan, chính xác.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao các ý kiến tại hội thảo, góp phần làm sáng tỏ thực trạng công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ tại doanh nghiệp nhà nước hiện nay; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác cán bộ tại các doanh nghiệp nhà nước.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong cho biết: “Đây cũng là các cơ sở để Ban Kinh tế Trung ương có thể xây dựng và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành “Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với thể chế chính trị, cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế” có chất lượng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới”.


  • 04/12/2021 11:00
  • Bài, ảnh: Đinh Liên
  • 9482