Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia triển khai cách ly lực lượng trực vận hành

Từ 0h ngày 10/5/2021, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC) chính thức cách ly lực lượng trực vận hành nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ huy, điều độ hệ thống điện và phòng, chống dịch bệnh trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong thời điểm chống dịch bệnh tháng 4/2020

Tại Hà Nội, EVNNLDC huy động 43 CBCNV (bao gồm nhân sự của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc) cách ly tại chỗ ở các phòng trực ca (Tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc). Các phương án phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả Phòng điều khiển dự phòng) cũng đã "tái kích hoạt". Trong thời gian này, ca trực vận hành sẽ kéo dài 12 tiếng, thay vì 8 tiếng trong điều kiện bình thường. Kiểm soát chặt và hạn chế tối đa người không có nhiệm vụ ra, vào các phòng trực và các khu cách ly tập trung.

Các đơn vị/bộ phận khác của EVNNLDC chuẩn bị trang thiết bị, máy tính, cơ sở dữ liệu và các chương trình phần mềm,…, sẵn sàng cho phương án làm việc online từ xa.  Toàn bộ CBCNV nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi làm việc và khuyến cáo 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) của Bộ Y tế. 


  • 10/05/2021 12:30
  • Nghi Viên
  • 4760