Tổng giám đốc EVN tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Đặng Hoàng An đã tiếp và làm việc với ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Giles Lever đã giới thiệu về Hội đồng Công nghiệp năng lượng Anh (EIC) và cho biết sự kiện kết nối EIC với Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 18/5/2018. 

Theo đó, chủ đề của sự kiện sẽ xoay quanh 2 nội dung chính là phát triển điện gió và điện mặt trời. Đại sứ Giles Lever bày tỏ mong muốn EVN hỗ trợ và tham gia sự kiện của EIC, cũng như hy vọng EVN và các doanh nghiệp năng lượng của Vương quốc Anh sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển bền vững.

Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An làm việc với ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

Ông Đặng Hoàng An - Tổng giám đốc EVN cũng chia sẻ thông tin về Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó khuyến khích huy động mọi nguồn lực cho phát triển năng lượng tái tạo. Do đó, EVN sẵn sàng hỗ trợ Hội đồng Công nghiệp năng lượng Anh khi tham gia thị trường năng lượng tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng điện gió, điện mặt trời.


  • 28/12/2017 05:51
  • M.Hạnh
  • 6949