Tổng công ty Điện lực miền Bắc cần nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2021

Đây là một trong những chỉ đạo của ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư - xây dựng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Tổng công ty. Buổi làm việc diễn ra sáng 5/5, tại Hà Nội.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đánh giá cao nỗ lực của EVNNPC trong 4 tháng đầu năm 2021. Mặc dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng Tổng công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu EVNNPC quyết liệt giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động; tiếp tục cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng; tăng độ tin cậy cung cấp điện; đẩy mạnh lắp đặt công tơ điện tử đo xa,…

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác đầu tư - xây dựng, lãnh đạo EVN yêu cầu EVNNPC đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện do Tổng công ty quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, xem xét, rà soát báo cáo kế hoạch 5 năm (2021-2025) của các tỉnh, thành phố để tính toán tốc độ tăng trưởng phụ tải, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư - xây dựng phù hợp.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNNPC đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào hoạt động sản xuất - kinh doanh; triển khai tốt kế hoạch chuyển đổi số đồng bộ với kế hoạch của Tập đoàn; chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, Tổng công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đạt 24,16 tỉ kWh, tăng 10,92% so với cùng kỳ. Chỉ số tổn thất điện năng của EVNNPC lũy kế 4 tháng đầu đạt 4,58%, thấp hơn 0,06% so với kế hoạch EVN giao.

Cũng trong thời gian này, toàn Tổng công ty tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 705 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 4,1 ngày, giảm 2,9 ngày so với quy định của EVN. Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 48,26%; trong đó, tỉ lệ khách hàng thu qua ngân hàng đạt 19,52%.

Về việc thực hiện chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam", tính đến hết tháng 4/2021, EVNNPC đã hoàn thành 3/12 nhiệm vụ chung được EVN giao; 9 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện đáp ứng tiến độ. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đang triển khai các dự án phục vụ công tác chuyển đổi số như: Dự án xây dựng bản đồ quản lý lưới điện trên nền GIS; Dự án xây dựng phần mềm số hóa các quy trình nghiệp vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc,...