Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 289 về tăng cường tiết kiệm điện

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch 289 /KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể: Phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên toàn tỉnh trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; giảm tổn thất điện năng với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 6% vào năm 2025; giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR); phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia); đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

Kế hoạch cũng đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện như:

- Giải pháp về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

- Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện

- Giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chi tiết Kế hoạch 289 xem file đính kèm

KH289.pdf


  • 19/09/2023 11:19
  • PV
  • 3472