Tỉnh Thái Bình ủng hộ triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại Hội thảo “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp”. Hội thảo do Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức ngày 10/7.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình ký cam kết tham gia chương trình DR

Toàn tỉnh Thái Bình đang có khoảng 122 doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình kêu gọi các doanh nghiệp chủ động, tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). “UBND tỉnh Thái Bình cam kết sẽ đồng hành cùng với ngành Điện và doanh nghiệp thực hiện tốt chương trình” - lãnh đạo tỉnh khẳng định.

Hội thảo là cơ hội để Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình phổ biến thông tin, tuyên truyền về chương trình sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng trao đổi, tìm giải pháp thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện, hướng tới mục tiêu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Công ty Điện lực Thái Bình cũng đã tổ chức ký kết Thỏa thuận thực hiện DR với 12 doanh nghiệp, nâng tổng số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình này trên địa bản tỉnh lên gần 50 doanh nghiệp.


  • 10/07/2019 05:32
  • Nghi Viên
  • 7942