Tỉnh Khánh Hòa tăng cường tiết kiệm điện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã ký ban hành Kế hoạch số 9357/KH-UBND về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn.

Mục tiêu chung của kế hoạch là giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên hệ thống điện của tỉnh; giảm tổn thất điện năng trên hệ thống lưới điện dưới 5% vào năm 2025; giảm bớt công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), ít nhất 80 MW vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn Led.

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể theo từng nhóm đối tượng:

Nhóm hành chính sự nghiệp hàng năm tiết kiệm 9% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,17% điện thương phẩm toàn tỉnh;

Nhóm chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông hàng năm tiết kiệm 30% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,22% điện thương phẩm toàn tỉnh;

Nhóm chiếu sáng quảng cáo, trang trí nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại ngoài trời hàng năm tiết kiệm 50% điện thương phẩm của nhóm; góp phần tiết kiệm 0,14% điện thương phẩm toàn tỉnh;

Nhóm tiêu dùng dân cư hàng năm tiết kiệm 1% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 0,36% điện thương phẩm toàn tỉnh.

Nhóm sản xuất công nghiệp hàng năm tiết kiệm 2% điện thương phẩm của nhóm, góp phần tiết kiệm 1,13% điện thương phẩm toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Chi tiết Kế hoạch số 9357 xem file đính kèm

KH9357.pdf


  • 26/09/2023 04:41
  • PV
  • 3611