Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ EVN

Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy trong nhiều năm liền luôn là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ EVN và 15 năm Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, evn.com.vn có cuộc trao đổi với ông Đoàn Tiến Cường – Uỷ viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy.

Ông Đoàn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công  ty Thủy điện Ialy

PV: Xin ông cho biết, trong 15 năm về trực thuộc Đảng bộ EVN, đâu là yếu tố then chốt để Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm qua?

Ông Đoàn Tiến Cường: Năm 2000, Chi bộ cơ sở Nhà máy Thủy điện Ialy được thành lập, đến năm 2003 phát triển thành Đảng bộ cơ sở Nhà máy Thủy điện Ialy trực thuộc huyện ủy Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đến ngày 08/10/2007, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy chuyển về trực thuộc Đảng bộ EVN. Đến nay, Đảng bộ công ty có 6 chi bộ trực thuộc, với tổng số 78 đảng viên, chiếm gần 33,6 % tổng số CBCNV đơn vị.

Kể từ khi được thành lập tổ chức cơ sở Đảng vào năm 2000 cho đến khi chính thức chuyển về trực thuộc Đảng bộ EVN, Đảng bộ công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng uỷ EVN trên tất cả các lĩnh vực. Thông qua việc ban hành các nghị quyết, chương trình hành động, Đảng ủy EVN đã định hướng cho Đảng bộ công ty trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, để từ đó chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy công ty đến các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động sát thực và triển khai có hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy EVN; Hoàn thành tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ từng bước nâng cao. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng được thể hiện rõ nét, tạo ra sự ổn định về chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ công ty.

Trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy EVN, Đảng ủy công ty cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn, xu hướng phát triển, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Những yếu tố trên là then chốt, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược của công ty. Tiêu biểu nhiệm vụ sản xuất cung ứng điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng lũy kế đến nay toàn công ty sản xuất được hơn 98,65 tỷ kWh, góp phần quan trọng cùng EVN cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh năng lượng đất nước.

Như vậy, có thể khẳng định, quá trình thành lập, phát triển cùng với những kết quả đạt được, thành tích nổi bật hơn 22 năm qua của Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy nhất là sau 15 năm kể từ khi chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn nhận được sự chỉ đạo toàn diện, sâu, sát kịp thời của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chúng tôi luôn ghi nhận và tự hào về điều này.

PV: 3 nhà máy của công ty đóng chân trên các địa bàn tỉnh Gia Lai và Kon Tum, để vận hành an toàn hiệu quả nhà máy, xin ông chia sẻ vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công ty?

Ông Đoàn Tiến Cường: Không chỉ trong 7 năm trực thuộc Đảng bộ địa phương mà cả khi đã chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ năm 2007, công ty vẫn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum. Tiêu biểu là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phòng chống thiên tai, bảo vệ hành lang hồ chứa, an sinh xã hội…

Đây là những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với sản xuất, do đó, nếu không nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương thì Đảng bộ công ty và Ban Giám đốc không thể đưa ra những chương trình, kế hoạch, biện pháp triển khai hiệu quả và như vậy thì không thể có được những kết quả tích cực như: Đảm bảo tuyệt đối an toàn các nhà máy của, không xảy ra mất cắp tài sản, thiết bị của nhà nước; An ninh chính trị được giữ vững; Quần chúng nhân dân tin tưởng và chung tay bảo vệ nhà máy; Công tác phòng chống bảo lũ, thiên tai, bảo vệ lòng hồ được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Công tác dân vận nơi các nhà máy đóng chân đã phát huy hiệu quả, hình thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn vững chắc, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội.

Có thể khẳng định rằng sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Đảng bộ công ty là nhân tố không thể thiếu trong suốt thời gian qua, là nhân tố đồng hành với sự phát triển, thành tích của doanh nghiệp và chúng tôi luôn ghi nhớ, trân trọng về điều này.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm cán bộ công nhân viên Công ty Thủy điện Ialy (tháng 9/2022)

PV: Xin ông cho biết một số định hướng trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ công ty trong thời gian tới để góp phần hoàn thành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN?

Ông Đoàn Tiến Cường: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, Đảng ủy công ty quyết tâm thực hiện tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo công ty hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng và đảm bảo an sinh xã hội địa phương,… đưa công ty phát triển ổn định, bền vững. Chúng tôi ý thức sâu sắc đây là trách nhiệm, sứ mệnh của Đảng bộ công ty, cấp ủy đảng các cấp và từng đảng viên đang công tác. Vì thế, Đảng ủy công ty và cá nhân tôi với vai trò Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy đã xác định một số định hướng trong thời gian tới, cụ thể là: Bám sát nghị quyết của Đảng ủy EVN để xây dựng chương trình/kế hoạch hành động đúng chủ trương, định hướng, sát thực tế, phù hợp với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ chiến lược là sản xuất ổn định, an toàn liên tục, cung cấp kịp thời, vượt sản lượng điện theo kế hoạch do EVN giao hàng năm. Đồng thời, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác. Lãnh đạo, chỉ đạo công ty phối hợp với các đơn vị hữu quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến dự án mở rộng thủy điện Ialy và chuẩn bị sẵn sàng cho dự án mở rộng Thủy điện Sê San 3 trong thời gian sắp tới. Nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng bộ địa phương để tập trung xây dựng Nghị quyết, chương trình hành động để thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trên các phương diện: Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự trị an trên địa bàn các nhà máy đóng chân; công tác phòng chống thiên tai, điều tiết thủy văn, bảo vệ hành lang hồ chứa, cũng như an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

PV: Xin cảm ơn ông!


  • 07/10/2022 01:00
  • Lê Việt
  • 4019