Thủy điện Trị An xả tràn điều tiết hồ chứa đợt 3, từ 15h ngày 16/10

Công ty Thủy điện Trị An vừa có thông báo số 1788/TB-TĐTA, ngày 15/10/2023 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, chính quyền các địa phương liên quan về việc xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An (đợt 3).

Theo đó, mực nước hồ lúc 13 giờ ngày 15/10/2023 là 61,65m. Lưu lượng nước về hồ dự kiến ​​từ 850-950m3/s. Lưu lượng nước qua tuabin phát điện dự kiến ​​từ 500-850m3/s.

Hồ Thủy điện Trị An

Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá mực nước bình thường (62m), công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Cụ thể, thời gian xả nước qua tràn là 15 giờ ngày 16/10/2023. Lưu lượng nước qua tràn 165m3/s. Tổng lưu lượng xả ra hạ lưu từ 665-1.015m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Công ty thông báo tới các cơ quan liên quan để chỉ đạo, phối hợp phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa để biết, chủ động có biện pháp phòng ngừa, tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Đây là đợt xả tràn thứ 3 trong năm. 

Xem chi tiết tại đây