Thường trực Đảng ủy EVN làm việc với Đảng ủy Cơ quan EVN về công tác chuẩn bị Đại hội

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc với Đảng ủy Cơ quan EVN về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Đảng ủy EVN làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN chiều 25/2

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng dự và chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tài Anh - Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết: Sau khi Đảng ủy Tập đoàn ban hành Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/9/2019 về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN đã triển khai đến các chi bộ trực thuộc.

Đến nay, Đảng bộ Cơ quan EVN đã thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự. Ban Chấp hành đã xem xét, thông qua Đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, cho ý kiến đề án nhân sự Đại hội và đề án phân bổ đại biểu các chi bộ trực thuộc dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn phấn đấu hoàn thành xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trước ngày 10/3/2020; Duyệt Đại hội và dự chỉ đạo đại hội tại các chi bộ (từ 15/3/2020 đến hết 20/4/2020). Đồng thời sẽ thực hiện chuẩn y kết quả đại hội các chi bộ ngay trong tháng 4/2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận những nỗ lực của BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã thực hiện bài bản, đúng các quy trình, hướng dẫn của Đảng ủy EVN về công tác đại hội đảng các cấp. Trên cơ sở tiến độ đặt ra, Đảng ủy Cơ quan EVN cần xây dựng kế hoạch chi tiết đại hội của từng chi bộ, như vậy có điều kiện để kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm kịp thời.

Đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy khóa mới. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cơ quan EVN, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị chuẩn bị Văn kiện Đại hội sát thực, có định hướng cụ thể các mục tiêu cho nhiệm kỳ mới.