Thư chúc mừng của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành gửi cán bộ công nhân viên Công ty Thuỷ điện Ialy nhân dịp phát điện đạt 100 tỷ kWh

Mới đây, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đã gửi thư chúc mừng tới cán bộ công nhân viên Công ty Thuỷ điện Ialy nhân dịp các nhà máy của công ty phát điện đạt 100 tỷ kWh.


  • 04/12/2022 11:19
  • EVN
  • 4320