Thời gian giải quyết cấp điện trung áp của EVNSPC tiếp tục rút ngắn

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.610 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết là 2,45 ngày, giảm 4,55 ngày so với quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và giảm 2,55 ngày so với quy định của tổng công ty.

Tính riêng trong tháng 4/2023, EVNSPC tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 481 khách hàng trung áp, với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 2,55 ngày, bằng với cùng kỳ tháng 4 năm 2022. 

Công tác dịch vụ khách hàng tiếp tục được EVNSPC chú trọng trong thời gian tới - Ảnh: Ng.Tuấn.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung tâm CSKH của EVNSPC đã thực hiện 25.460 cuộc gọi chăm sóc khách hàng qua tổng đài điện thoại, trong đó cuộc gọi ra về dịch vụ cấp điện mới là 23.786 cuộc gọi, số khách hàng hài lòng với dịch vụ cấp điện mới đạt trên 99%.

Không chỉ giảm thời gian cấp điện mà việc cung cấp điện theo phương thức điện tử, cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 cũng đạt tỷ lệ 100%. Tính hết tháng 4/2023, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của EVNSPC đã vượt chỉ tiêu EVN giao năm 2023 là 8,14%.

Thời gian tới, EVNSPC sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện dịch vụ khách hàng với các mục tiêu như đảm bảo tiếp cận điện năng, khuyến khích thanh toán điện không dùng tiền mặt, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận yêu cầu xử lý của khách hàng.


  • 10/05/2023 04:14
  • Ngọc Tuấn
  • 3930