Tháng 8/2017: Sản lượng điện thương phẩm của miền Bắc tăng trưởng cao nhất cả nước

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), sản lượng điện thương phẩm toàn miền Bắc đạt 5,4 tỷ kWh, tăng 13,4% so với cùng kỳ và tăng trưởng cao nhất cả nước trong tháng 8 vừa qua.

Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC ước đạt trên 37 tỷ kWh, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng xấp xỉ 62%, tăng 19,4%; quản lý tiêu dùng chiếm 31,4%, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8, EVNNPC đã thực hiện 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đúng quy định, trong đó đã  tiếp nhận và giải quyết cấp điện cho 139 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 5,36 ngày, giảm 1,64 ngày so với quy định.

Toàn Tổng công ty thực hiện 15,87 triệu lượt tin nhắn thông báo tới khách hàng sử dụng điện, tăng 2,89 triệu lượt so với cùng kỳ. 

Cũng trong tháng 8, EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị kịp thời khắc phục hậu quả và khôi phục cấp điện cho các xã của huyện Mường La (Sơn La) và huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ lịch sử.

Tổng công ty cũng thực hiện đóng điện Trạm biến áp 110 kV Yên Định (Thanh Hóa), hoàn thành 12 dự án nâng công suất trạm biến áp và đường dây 110 kV cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.


  • 12/09/2017 08:56
  • Thùy Lê