Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Ngày 17/3/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 134/CĐĐVN-TGNC về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc gửi các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây nhiễm trên diện rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, với số lượng người nhiễm COVID-19 lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của đoàn viên, người lao động (NLĐ), trong đó có ảnh hưởng đến hệ thống đường hô hấp. Công đoàn Điện lực Việt Nam (CĐĐLVN) đề nghị các cấp công đoàn  tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: phối hợp với chuyên môn đồng cấp phổ biến, tuyên truyền các nội dung Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (năm 2012), Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá,...

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đưa nội dung phòng chống tác hại (PCTH) của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị, nhà máy; gương mẫu thực hiện và vận động đoàn viên, NLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên đoàn viên, NLĐ thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định Luật PCTH của thuốc lá.

Bên cạnh đó, các đơn vị triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về PCTH của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá hằng năm. 

Trong năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam giao Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Công đoàn Tổng công ty phát điện 3 mỗi đơn vị lựa chọn 01 Công đoàn cơ sở để xây dựng mô hình điểm về môi trường làm việc không khói thuốc. Phấn đấu hết năm 2022 có từ 90% trở lên Công đoàn cơ sở triển khai các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.


  • 18/03/2022 11:32
  • PV
  • 793