Quảng Ninh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Điện lực Thành phố Hạ Long tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về chủ đề “Tiết kiệm điện – Thành thói quen” tới các em học sinh trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Lan

Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng bình quân 2 - 2,5% tổng năng lượng tiêu thụ toàn tỉnh năm 2023. Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Quảng Ninh năm 2023 được triển khai và áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ninh với mọi đối tượng bao gồm các cơ quan, tổ chức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân liên quan đến hoạt động sử dụng và quản lý năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng, gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, sát hạch nâng cao năng lực đối với đội ngũ người quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện các tiềm năng tiết kiệm năng lượng, đề ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông tin về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO-50001…

 


  • 18/04/2023 11:28
  • PV
  • 3631