Quảng Nam đồng ý chuyển đổi hơn 127 ha đất rừng để xây dựng đường dây 500kV mạch 3

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2245/QĐ-UBND (ngày 14/8/2020) về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng (do tổ chức quản lý) sang mục đích khác, để xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi – Pleiku 2 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Thi công đường dây 500kV đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý chuyển đổi 127,172 ha đất rừng thuộc các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành để phục vụ thi công đường dây 500kV mạch 3.

Vị trí, ranh giới, loại đất, loại rừng chuyển mục đích sử dụng được xác định theo các bản đồ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất rừng (do tổ chức quản lý) sang mục đích xây dựng công trình đường dây 500kV mạch 3, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang xác lập ngày 18/5/2020, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung xác nhận ngày 18/5/2020.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung phối hợp với các địa phương lập thủ tục khai thác tận dụng tài nguyên rừng (nếu có) trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra trước khi triển khai thực hiện.

UBND các huyện: Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My căn cứ vào thực tế hiện trạng rừng và chất lượng rừng trong tuyến đường dây 500kV mạch 3 đi qua để xây dựng phương án thu hồi tài sản Nhà nước đối với các cây gỗ tận dụng nằm trong ranh giới rừng tự nhiên được chuyển mục đích sử dụng (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công Dự án, UBND các huyện có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thi công, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc khai quang để phá rừng và khai thác lâm sản trái phép. Tổ chức xử lý, tiêu hủy đối với khối lượng gỗ rừng tự nhiên không thể tận dụng được theo đúng quy định.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh2245UBNDtinhQuangNam2020.pdf