Phổ biến quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Ngày 17/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức phổ biến nội dung quy định công tác an toàn cho hơn 1.000 CBCNV toàn tập đoàn, qua hình thức trực tuyến.

 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Quy định này được ban hành kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021, bao gồm 9 chương, 109 điều và 8 phụ lục.

Theo Ban An toàn EVN, quy định này đã cập nhật các nội dung thay đổi mới nhất của pháp luật hiện hành về an toàn vệ sinh lao động, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai. Ngoài ra, các nội dung xây dựng mới tạo khung pháp lý trong quá trình tổ chức, thực hiện công tác an toàn như: văn hóa an toàn, an toàn giao thông, an toàn trong đầu tư xây dựng,...

Tại buổi tập huấn, Ban An toàn EVN hướng dẫn chi tiết, cụ thể các nội dung trong quy định về công tác an toàn của tập đoàn, đồng thời giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của các đơn vị tham gia tập huấn.

 

 


  • 17/09/2021 03:27
  • Xuân Tiến
  • 1671