Phổ biến Luật An toàn thông tin mạng

Hội nghị phổ biến Luật An toàn thông tin (ATTT) mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn ra sáng ngày 13/4/2016 tại Hà Nội. Đại diện EVN và các đơn vị trực thuộc đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận định: Luật ATTT mạng là bước khởi đầu hoàn thiện khung pháp lý về ATTT một cách đồng bộ, khả thi, phát huy tối đa các nguồn lực để bảo đảm ATTT mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
 
Luật ATTT mạng đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 19/11/2015 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Luật ATTT mạng gồm 8 chương, 54 điều quy định về hoạt động ATTT mạng; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm ATTT mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTT mạng; kinh doanh trong lĩnh vực ATTT mạng; phát triển nguồn nhân lực và quản lý nhà nước về ATTT mạng.
 
Trao đổi bên lề Hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành, Chánh Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) cũng nhất trí rằng Luật ATTT mạng là khung pháp lý quan trọng với những nội dung cơ bản, đề cập tương đối đầy đủ các khía cạnh trong đảm bảo ATTT.
 
Ông Thành cho biết thêm, Hiệp hội cũng đang chờ đợi hai nghị định nhằm hướng dẫn triển khai chi tiết một số quy định của Luật ATTT mạng, cụ thể: Nghị định quy định bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ ATTT và Nghị định quy định danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ VNCERT, Cục ATTT, Ban Cơ yếu Chính phủ đã có những bài phát biểu quan trọng liên quan đến hoạt động điều phối, ứng cứu khẩn cấp bảo đảm ATTT quốc gia, mật mã dân sự, kinh doanh trong lĩnh vực ATTT….


  • 13/04/2016 04:17
  • Nguồn: mic.gov.vn
  • 7860


Gửi nhận xét