Phát động cuộc thi viết Công trình xanh Việt Nam 2023

Đây là năm đầu tiên Báo Xây dựng phát động cuộc thi này nhằm tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các lợi ích to lớn của công trình xanh, đồng thời, tôn vinh công trình xây dựng phù hợp với điều kiện thiên nhiên và khí hậu nhiệt đới nóng ẩm Việt Nam; sử dụng tài nguyên năng lượng, tài nguyên nước tiết kiệm và hiệu quả; phát triển sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và vật liệu tái sinh, tái chế…

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi… những người viết báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Nội dung các tác phẩm dự thi là bài viết về những tập thể cá nhân điển hình, những sáng kiến, kinh nghiệm, bài học hay, thể hiện trong ứng dụng, nghiên cứu, học tập, sáng tạo, cống hiến; những bài học kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư, xây dựng và khai thác tối đa hiệu quả công trình xanh; làm nổi bật tầm quan trọng, tính ứng dụng thiết thực của sự hiện diện các sản phẩm xanh, công trình xanh; xây dựng lối sống văn hóa trong các khu đô thị xanh, vận hành công trình xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn các xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường sống, phục hồi và bảo tồn các giá trị truyền thống công trình xanh trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng 4.0…

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi phù hợp với yêu cầu và điều kiện của cuộc thi. Tác phẩm dự thi không quá 03 kỳ đối với tác phẩm dài kỳ và mỗi kỳ không vượt quá 1.600 chữ.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Gửi về Báo Xây dựng tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 20/9/2023 (theo dấu bưu điện). Thời gian chấm tác phẩm dự thi sẽ diễn ra từ ngày 20/9/2023 đến ngày 27/9/2023.

Lễ công bố trao giải thưởng dự kiến ngày 28-29/9/2023.