PTC2 sử dụng thiết bị bay phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19

"Rồng lửa 2" - thiết bị bay do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) chế tạo để phun lửa đốt các vật thể vướng trên đường dây truyền tải - đã được cải tiến công năng thành phiên bản "Rồng y tế".

PTC2 sử dụng "Rồng lửa 2", phiên bản "Rồng y tế" để phun thuốc khử khuẩn tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, ngày 31/3/2020

PTC2 đã sử dụng thiết bị bay này để phun thuốc khử khuẩn tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng. "Rồng y tế" hỗ trợ rất hiệu quả trong việc phun sát khuẩn những vị trí mà các phương tiện thủ công không thể tiếp cận.

Đây là sự sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả trong sản xuất, đặc biệt trong điều kiện công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện đang đối mặt với đại dịch COVID-19.

Cùng với biện pháp trên, Giám đốc PTC2 Trần Thanh Phong cho biết, PTC2 đã tổ chức thực hiện các phương án làm việc phù hợp, trong đó lực lượng gián tiếp cơ bản làm việc từ xa qua các phần mềm kết nối. Đối với lực lượng vận hành trực tiếp, PTC2 đã bố trí các khu làm việc cách ly an toàn, trang bị các phương tiện bảo hộ cho người lao động, máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, đồng thời thường xuyên thực hiện khử trùng tất cả trụ sở của đội đường dây, trạm biến áp đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Sau thành công trong thử nghiệm tại TBA 500kV Đà Nẵng, PTC2 sẽ tiếp tục thực hiện tại những TBA khác do đơn vị quản lý.

 


  • 01/04/2020 06:00
  • Huyền Thương
  • 6631