Ông Uông Quang Huy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Uông Quang Huy, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Công đoàn Điện lực Việt Nam) đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông qua việc chấp thuận số lượng, nhân sự và cho phép Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thảo luận dân chủ, bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả 30/30 đại biểu tham dự (đạt 100%) nhất trí tín nhiệm bầu ông Uông Quang Huy giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Uông Quang Huy, tân Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN (đứng) phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Đắc Cường.

Chúc mừng ông Uông Quang Huy được Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam tín nhiệm bầu vào chức vụ mới, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng bày tỏ tin tưởng ông Uông Quang Huy sẽ hoàn thành tốt trọng trách mới, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó, trải qua các vị trí công tác ở Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Uông Quang Huy cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng tập thể Ban Chấp hành tiếp tục lãnh đạo phong trào công nhân viên chức trong Tập đoàn, cũng như công tác công đoàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra.


  • 10/03/2021 05:43
  • Thanh Huyền
  • 4831