Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đạt sản lượng phát 20 tỷ kWh

Tính đến 17h30 ngày 14/9/2023, Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đã phát lên lưới điện quốc gia 20 tỷ kWh, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững an ninh năng lượng.

Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang gồm 3 tổ máy, với tổng công suất 342MW, do Công ty Thủy điện Tuyên Quang quản lý vận hành. Kể từ khi đi vào phát điện đến nay (ngày 31/1/2008), Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang luôn hoàn thành đạt và vượt sản lượng điện sản xuất được EVN giao. Trong đó, có 6 năm (2013, 2015 và các năm từ 2017 đến 2020) vượt sản lượng thiết kế, riêng năm 2020 sản lượng điện đạt cao kỷ lục là 1,609 tỷ kWh, bằng 121% sản lượng thiết kế.

Công ty Thủy điện Tuyên Quang cũng đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nộp tại địa phương là hơn 2.419 tỷ đồng. 

Đặc biệt, Thủy điện Tuyên Quang đã phát huy tốt vai trò là công trình thủy điện đa mục tiêu. Hồ chứa công trình đã tham gia điều tiết cắt lũ, giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang và kíp trực vận hành chứng kiến thời điểm Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đạt sản lượng 20 tỷ kWh

Theo ông Vũ Văn Tinh - Giám đốc công ty, 20 tỷ kWh điện đã phần nào khẳng định được vai trò, vị trí của Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang trong việc sản xuất, cung ứng điện năng cho đất nước. Cũng theo ông Vũ Văn Tinh, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động lớn đến quy luật dòng chảy, gây bất lợi cho công tác vận hành hồ chứa và phát điện của nhà máy. Do đó, công ty đặc biệt quan tâm, chú trọng đến nhiệm vụ vừa đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, vừa điều tiết thủy văn hợp lý, đúng quy trình nhằm tận dụng tối đa nguồn nước và an toàn cho hạ du.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Tuyên Quang sẽ không ngừng sáng tạo, nỗ lực để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do EVN giao.