Làm gì để đảm bảo tiến độ cụm dự án truyền tải điện cấp bách nhất năm 2022?

Cụm công trình giải toả công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; Đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân) được coi là cụm công trình cấp bách nhất năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Vậy, những giải pháp nào đã và đang được triển khai để đáp ứng mục tiêu hoàn thành các dự án này trong tháng 12/2022?