Ký hợp đồng EPC dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án điện 2 tổ chức ký kết hợp đồng gói thầu số 3: Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) - dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV đấu nối.

Dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây 220kV đấu nối được xây dựng tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện 2 thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án. Đây là trạm biến áp không người trực, với 2 máy biến áp 220kV - 250MVA. Đường dây 220kV đấu nối dài khoảng 1,3km.

Gói thầu số 3 là gói thầu chính của dự án. Đơn vị trúng thầu là liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Telematic - Công ty Cổ phần Máy tính Truyền thông Điều khiển 3C - Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 - Công ty TNHH Hệ thống truyền tải và Phân phối TOSHIBA Việt Nam - Công ty Cổ phần Alphanam E&C.

Các đơn vị tham gia ký kết hợp đồng

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tăng cường năng lực lưới điện truyền tải, giải toả công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và lân cận, đảm bảo vận hành tin cậy trục đường dây 110kV Phan Rí – Ninh Phước trong chế độ sự cố N-1. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đóng điện vào quý III/2022.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2, Giám đốc Ban Điều hành dự án cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của gói thầu này, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, Ban QLDA điện 2 đã triển khai công tác đấu thầu và xét thầu theo quy định hiện hành đảm bảo đúng các thủ tục, công bằng, minh bạch trong công tác xét thầu. Liên danh nhà thầu là những đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án điện của EVN. Việc hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng Gói thầu số 03 của dự án ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mốc tiến độ chính của dự án.

Tại lễ ký, liên danh nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực đảm bảo chất lượng cung cấp hàng hóa, vật tư thiết bị và tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn cao nhất.