Infographic: Những con số đáng chú ý qua 2 đợt cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024

Tính đến hết đợt 2 lấy nước (ngày 21/2), tổng diện tích gieo cấy khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã lấy được nước là 486.650 ha/492.946 ha, đạt 99% diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Cùng evn.com.vn nhìn lại những con số đáng chú ý qua 2 đợt cấp nước đổ ải năm nay.


  • 23/02/2024 12:25
  • B.Hoa - H.Hòa
  • 1868