Hơn 72GW

Là công suất lắp đặt năng lượng mặt trời tích lũy của Ấn Độ tính đến ngày 31/10/2023, theo Bộ Năng lượng mới và tái tạo Ấn Độ (MNRE).

Ảnh minh họa

Trong đó, các mái nhà năng lượng mặt trời nối lưới chiếm 15,38% tổng công suất lắp đặt.

Theo trang web của MNRE, Ấn Độ đã lắp đặt 72.018MW công suất phát điện mặt trời tính đến ngày 31/10, bao gồm 55,71GW các nhà máy năng lượng mặt trời trên mặt đất, 11,08GW năng lượng mặt trời nối lưới trên mái nhà, 2,55GW các dự án năng lượng mặt trời lai và 2,68GW năng lượng mặt trời không nối lưới.

Dẫn đầu là bang Rajasthan chiếm 25% (18.089 MW) công trình lắp đặt PV của quốc gia, tiếp theo là Gujarat (10,418 MW) và Karnataka (9,347 MW)…Gujarat dẫn đầu về công suất năng lượng mặt trời trên mái nhà, chiếm 26%.

 


  • 15/11/2023 04:42
  • PV (Theo pv-magazine.com)
  • 2874