Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

Đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo tại Hội nghị. 

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 của EVNNPT - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT đã trình bày bản dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT.

Trong đó, một số nội dung chính như: Năm 2019, Đảng ủy EVNNPT đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên, cũng như việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy.

Tổng công ty đã đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng cùng EVN đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sản lượng điện truyền tải năm 2019 ước đạt 200,85 tỷ kWh, bằng 98,8% so với Nghị quyết đề ra (203,2 tỷ kWh), tăng 8,86% so với năm 2018; tỷ lệ tổn thất điện năng ước đạt 2,18%, thấp hơn 0,16% so với kế hoạch và chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (2,34%), thấp hơn 0,26% so với kết quả thực hiện năm 2018. 

Công tác đầu tư xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực, các công trình trọng điểm, cấp bách được đưa vào vận hành kịp thời. Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đạt tiến độ đề ra, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin, truyền thông, quốc phòng, an ninh đạt kết quả đáng ghi nhận.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: Ng.Tuấn.

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ và đề nghị xếp loại Đảng bộ EVNNPT năm 2019 đã được làm đúng theo hướng dẫn, yêu cầu của Đảng ủy EVN. Nội dung đầy đủ và chi tiết.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành biểu dương nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVNNPT. Việc chú trọng trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành cũng đề nghị Đảng bộ EVNNPT cần phân tích kỹ hơn về những tồn tại hạn chế trong triển khai công tác đầu tư xây dựng, vận hành lưới điện truyền tải, tiết kiệm chi phí,...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu thời gian tới EVNNPT chú trọng quy hoạch nguồn cán bộ phù hợp với nguồn nhân lực, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ năng lực; tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác quản lý điều hành các cấp.


  • 29/11/2019 05:43
  • Ngọc Tuấn
  • 12149