Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN tháng 9/2021 thông qua nhiều nội dung quan trọng

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ định kỳ tháng 9/2021. Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021; thông qua chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/ĐU, ngày 15/11/2018 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị của đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội nghị cũng thông qua dự thảo quy định về công tác văn thư, lưu trữ trong Đảng bộ EVN; thông qua danh mục các nội dung công việc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của EVN cần xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; thông qua Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động” đến năm 2025” và một số nội dung khác.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục nghiên cứu các chương trình, kế hoạch trên, nếu có góp ý gửi về các Ban tham mưu của Tập đoàn để bổ sung, chỉnh sửa trước khi ban hành.

Buổi chiều cùng ngày, cũng diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN.Các Tin khác