Hoàn thành phần mở rộng ngăn lộ TBA 500kV Pleiku 2

Lúc 2h46 ngày 18/12, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các cơ quan liên quan nghiệm thu, đóng điện hạng mục mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Pleiku 2 (tỉnh Gia Lai). Đây là hạng mục thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2.

Hạng mục mở rộng ngăn lộ TBA 500kV Pleiku 2 đã được đóng điện thành công

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận và quản lý vận hành sau khi hoàn thành.

Quy mô mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Pleiku 2: xây dựng lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ đường dây đi TBA 500kV Dốc Sỏi (tỉnh Quảng Ngãi) trong khu đất dự phòng hiện hữu, bao gồm 02 bộ kháng bù ngang, thay thế 06 bộ máy cắt 01 pha hiện hữu bằng máy cắt mới có thông số phù hợp với kết cấu lưới điện. Trang bị bộ khuếch đại quang; bổ sung các mo-đun giao diện quang cho thiết bị truyền dẫn quang hiện hữu; trang bị các thiết bị truyền cắt xa cho các rơ le bảo vệ.

Việc hoàn thành đóng điện hạng mục mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Pleiku 2 có ý nghĩa quan trọng, để thúc đẩy các hạng mục khác của dự án đường dây 500kV mạch 3. Đây là thành tích tiêu biểu CPMB chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 nhằm tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện miền Nam trong giai đoạn tới, tối ưu hóa sản xuất - truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia. Theo kế hoạch phấn đấu của chủ đầu tư, đoạn tuyến Dốc Sỏi – Pleiku 2 được hoàn thành đóng điện trong quý I/2021 và toàn bộ dự án trong quý III/2021.