Gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương với kết quả ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn

Đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, theo Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 5/9/2017 của Văn phòng Chính phủ, sau cuộc họp tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần luôn chủ động trong phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức hấp dẫn, sáng tạo để người dân nhận thức tốt hơn; gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương với kết quả ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là vai trò của cán bộ lãnh đạo.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thao ứng phó tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đặc biệt tình huống bão mạnh, siêu bão để nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng và khả năng cơ động ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng chức năng.

Chi tiết Thông báo có file đính kèm.

Thongbao411VPCP2017.pdf


  • 06/09/2017 10:36
  • Xuân Tiến