EVNSPC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Đó là đánh giá của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), chiều 22/1/2021, tại TP.HCM.  

Tham dự hội nghị còn có ông Phạm Lê Thanh – Nguyên Tổng Giám đốc EVN, các thành viên HĐTV EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu hiệu quả

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân biểu dương EVNSPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn giao trong năm qua, đã đảm bảo cung ứng điện tại các tỉnh, thành phía Nam với tốc độ tăng trưởng 3,8%.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao tặng Cờ Thi đua của Tập đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc của EVNSPC trong năm 2020

Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, EVNSPC đã "về đích" trước 1 năm với chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, chỉ tiêu về suất sự cố. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, tự động hóa lưới điện; đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo...

EVNSPC cũng hoạt động rất hiệu quả với các chỉ tiêu tài chính, định mức chi phí đều hoàn thành đạt và  vượt kế hoạch EVN giao, ông Trần Đình Nhân ghi nhận.

Đặc biệt, Tổng Giám đốc EVN đánh giá cao nỗ lực của EVNSPC trong việc vượt qua khó khăn, đóng điện thành công công trình lộ ra 110kV khai thác trạm 220kV Phan Rí 2, đường dây 110kV Tháp Chàm – Ninh Phước, góp phần giải phóng công suất các nhà máy điện năng lượng tái tạo.

Bước sang năm 2021, với rất nhiều khó khăn, thách thức trong khi yêu cầu về chất lượng điện năng, dịch vụ khách hàng ngày càng cao, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu EVNSPC tiếp tục nỗ lực tối đa, hoạt động hiệu quả để góp phần vào thành công của EVN.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân tặng quà cho Tổng công ty Điện lực miền Nam

EVNSPC cần tiếp tục nâng cao năng lực các Ban quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm; tiếp tục đầu tư để xóa câu đuôi, câu phụ; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt công tơ điện tử; thực hiện tốt công tác an toàn lao động,… Lãnh đạo Tập đoàn cũng nhấn mạnh, thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN, EVNSPC cần tập trung, số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân lực, nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động, tăng năng suất lao động.

Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết, năm 2020, với sự chỉ đạo sâu sát từ EVN, cùng với truyền thống đoàn kết, vượt khó của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên, EVNSPC đã đảm bảo cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tich HĐTV EVNSPC trao tặng phần thưởng của Tổng công ty cho các Điện lực dẫn đầu phong trào thi đua trong năm 2020

Tổng công ty đã triển khai thí điểm việc tích hợp các hệ thống kỹ thuật và kinh doanh, nhằm giảm số thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết các yêu cầu cấp điện mới. Thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện trung áp của các Công ty Điện lực bình quân là 3,16 ngày, rút ngắn 0,33 ngày so với năm 2019.

Tổng công ty cũng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn thành các dự án thành phần thuộc Đề án CMCN 4.0 của Tập đoàn giao là: “Tích hợp các nguồn điện không nối lưới tại huyện đảo Phú Quý và huyện Côn Đảo”.

Trong vận hành hệ thống, EVNSPC đã triển khai hệ thống SCADA, trạm biến áp không người trực, trung tâm điều khiển từ xa tại các đơn vị, bản đồ GIS và dữ liệu lớn (Big data), từ đó xây dựng thành công các hệ thống ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả làm việc trong Tổng công ty…

EVNSPC cũng đạt giải thưởng Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VietNam Digital Awards giai đoạn 2019 - 2020 với 05 giải pháp sáng kiến ứng dụng công nghệ trong cải tiến kỹ thuật và tự động hóa.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng Giám đốc EVNSPC trao tặng phần thưởng của Tổng công ty cho các Điện lực dẫn đầu phong trào thi đua trong năm 2020

Năm 2021, với chủ đề năm “Tích cực tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và nâng cao công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”, EVNSPC đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các hoạt động; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng; phấn đấu đến hết năm 2022 EVNSPC chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Một số kết quả nổi bật EVNSPC năm 2020:

 - Sản xuất điện: 74,25 triệu kWh, tăng 19,75% so với năm 2019

- Sản lượng điện thương phẩm: 75,4 tỷ kWh, tăng 3,8% so với năm 2019

- Chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện:

SAIDI: 287,49 phút

SAIFI: 2,73 lần/khách hàng

MAIFI: 1,28 lần/khách hàng

- Tổn thất điện năng: 3,89%, giảm 0,01% so với kế hoạch Tập đoàn giao và thấp hơn cùng kỳ là 0,33%.

- Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 77,49% số khách hàng và 91,25%, số tiền.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của EVNSPC năm 2021:

- Điện sản xuất: 87 triệu kWh, tăng 17,1% so với thực hiện năm 2020

- Điện thương phẩm: 79,2 tỷ kWh, tăng 5,05 % so với thực hiện năm 2020

- Tiết kiệm điện: 2% sản lượng điện thương phẩm

- Độ tin cậy cung cấp điện:

SAIDI: 291 phút, SAIFI: 2,76 lần, MAIFI: 2,10 lần

- Năng suất lao động: Theo điện thương phẩm 3,92 triệu kWh/lao động; theo khách hàng là 438 khách hàng/lao động.

-  Tổng giá trị đầu tư xây dựng: khoảng 8.285 tỷ đồng.  

 


  • 22/01/2021 04:13
  • Thùy Lê
  • 3834