EVNNPC ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác an toàn lao động

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hồi – Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Lễ phát động được tổ chức chiều ngày 13/5, tại Ninh Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi khẳng định, những năm qua, EVNNPC đã thực hiện tốt việc chăm lo, đảm bảo an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động; thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện an toàn lao động trong cán bộ công nhân viên. Tổng công ty cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các nguy cơ, rủi ro để phòng ngừa tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Lễ ký kết hợp tác trong công tác an toàn giữa Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của EVNNPC.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hồi cũng đề nghị EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công cụ số trong đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động; giảm thiểu số vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn điện không chỉ đối với lực lượng lao động trong ngành Điện mà mở rộng tới người dân, khách hàng sử dụng điện.

Hiện nay, EVNNPC có 26.365 CBCNV, trong đó, lao động làm nghề có công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm là 14.024 người. Trong quá trình hoạt động, tổng công ty luôn luôn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Luật An toàn vệ sinh lao động, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương và các bộ ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong nhiều năm, toàn tổng công ty không có người bị mắc bệnh nghề nghiệp.

Năm 2022, hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động của Trung ương, EVNNPC thực hiện chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”, với mục tiêu hướng tới xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành văn hóa mạnh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

EVNNPC xác định, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phải là một hoạt động liên tục, không ngừng cải tiến. Tất cả các cấp quản lý, lãnh đạo, toàn bộ người lao động trong tổng công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tất cả các quy định, quy trình trong công tác an toàn vệ sinh lao động của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.


  • 13/05/2022 10:30
  • Mai Hương
  • 3527