EVNICT cần quan tâm hơn tới sự hài lòng của người sử dụng

Đây là chỉ đạo của Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân tại buổi làm việc với Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, ngày 19/6, tại Hà Nội.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân khẳng định Tập đoàn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để EVNICT phát triển, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng và tự động hóa.  

Tổng giám đốc yêu cầu, EVNICT xác định rõ vai trò, vị trí, sự ảnh hưởng của từng phần mềm tới hoạt động SXKD của Tập đoàn; quan tâm cải tiến những phần mềm nhiều người dùng như: E-Office, HRMS,... Đặc biệt, hệ thống CNTT của EVN phải quản lý được số liệu SXKD thực tế, chính xác từ các đơn vị, phục vụ công tác điều hành, quản lý của Tập đoàn.

EVNICT cũng cần tự đánh giá, lượng hoá cụ thể về mức đầu tư và hiệu quả của các phần mềm; quan tâm, chú trọng sự hài lòng của người sử dụng.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và đoàn công tác Tập đoàn làm việc với EVNICT

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, thời gian qua, EVNICT đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ Tập đoàn giao. Đặc biệt, có 9 phần mềm, giải pháp phần mềm của EVNICT đã được nhận giải thưởng Sao Khuê. Công ty cần tiếp tục cải thiện chức năng, tính thân thiện, tính bảo mật của các phần mềm. 

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo, EVNICT cần có cơ chế tiền lương khuyến khích người tài, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xem xét cơ chế thu hút sinh viên tài năng từ các trường đại học.

Tổng giám đốc EVN kiểm tra kết quả khảo sát, đánh giá của người dùng về phần mềm dùng chung của EVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm cho biết, với vai trò là đơn vị đầu mối trong việc tổ chức xây dựng, phát triển, triển khai và quản lý vận hành các hệ thống phần mềm dùng chung trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các hệ thống phần mềm do EVNICT xây dựng, phát triển luôn được nâng cấp, bổ sung tính năng mới phù hợp với yêu cầu trong điều hành hệ thống điện và phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

EVNICT cũng được EVN giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của EVN. Trong các năm qua, các hệ thống về cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý điều hành của Cơ quan EVN, kết nối xuyên suốt từ EVN đến các đơn vị trong toàn Tập đoàn. 

Đồng thời, EVNICT cũng đang thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tự động hoá và đang triển khai 7 đề án, nhiệm vụ CMCN 4.0 do EVN giao.


  • 19/06/2020 02:18
  • M.H
  • 5038