EVNICT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin (EVNICT) diễn ra ngày 6/1, tại Hà Nội. Tới dự Hội nghị có ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng thành viên EVN, ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN, đại diện các Ban chuyên môn EVN và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Khẳng định vị trí dẫn đầu về CNTT

Ông Vũ Thanh Tùng - Phó Giám đốc EVNICT cho biết, năm 2016 là năm đánh dấu chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của Trung tâm. Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, EVNICT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn giao.

Trong đó, thực hiện chủ đề về nâng cao năng lực quản trị, EVNICT đã tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp các giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ hoạt động quản trị của EVN. Tính sẵn sàng dịch vụ của các hệ thống hạ tầng CNTT và phần mềm dùng chung đạt trên 99,5%.

EVNICT đã thực hiện tốt công tác bảo trì, hỗ trợ Tập đoàn và các đơn vị vận hành 17 hệ thống phần mềm dùng chung và hệ thống các trang thông tin nội bộ/internet. Trung tâm đã hoàn thành triển khai nâng cấp các hệ thống: E.office 3.0, hệ thống Quản lý nhân sự phiên bản 2.0 (HRMS 2.0), vận hành ổn định hệ thống CMIS 2.0 và hoàn thành xây dựng công nghệ, định hướng mô hình và kiến trúc hệ thống CMIS 3.0; tiếp nhận, hiệu chỉnh và tối ưu hoá hệ thống ERP theo chế độ kế toán mới của Tập đoàn và triển khai thành công tại EVNHCM từ tháng 10 - 12/2016.

Cũng theo ông Vũ Thanh Tùng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu của Trung tâm là đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống CNTT, viễn thông dùng riêng (VTDR) và tự động hóa (TĐH). Trung tâm đã thực hiện xử lý ngay các vấn đề liên quan đến an ninh bảo mật của hệ thống như siết chặt chính sách truy cập hệ thống với người dùng, người quản trị hệ thống, thông báo người dùng định kỳ thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống và các bản cập nhật vá lỗi hệ điều hành, phần mềm...

Đặc biệt, Trung tâm đã khẳng định được vai trò cao nhất là đơn vị điều hành hoạt động viễn thông dùng riêng của Tập đoàn trên phạm vi toàn quốc. Năm 2016, EVNICT thực hiện tốt nhiệm vụ vận hành khai thác và xử lý sự cố hệ thống các thiết bị viễn thông dùng riêng, phục vụ công tác điều hành hệ thống điện và vận hành thị trường điện. Độ khả dụng của các hệ thống VTDR đều đạt trên 99,9% và đảm bảo các chỉ tiêu về thời gian xử lý sự cố và suất sự cố theo quy định.

Trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển các giải pháp tự động hóa, Trung tâm hoàn thành xây dựng 2 phần mềm: Điều khiển, giám sát và thu thập dữ liệu EVN SCADA và phần mềm trung tâm điều khiển lưới điện EVN OCC.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ Tập đoàn giao, EVNICT chủ động phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT, VTDR và TĐH để triển khai cho các đơn vị trong Ngành. Doanh thu hoạt động kinh doanh khác năm 2016 vượt 35% so với kế hoạch giao đầu năm 2016 và tăng trưởng 16% so với năm 2015. 

Ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân của EVNICT có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016

Những mục tiêu lớn năm 2017

Triển khai chủ đề năm của Tập đoàn là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, EVNICT đặt mục tiêu tập trung nguồn lực, đồng hành cùng Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ CNTT, VTDR và TĐH như: Hoàn thành triển khai hệ thống ERP trong quý II/2017; đề án văn phòng điện tử; phần mềm quản lý dữ liệu đo đếm MDMS; hệ thống thông tin địa lý GIS; triển khai trung tâm điều khiển, giám sát vận hành TBA 220 kV, 110 kV, các trạm biến áp không người trực,...

Đặc biệt, EVNICT sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp an ninh bảo mật, nâng cao chất lượng công tác điều hành, vận hành các hệ thống CNTT, VTDR đảm bảo thông suốt, ổn định...

Tại Hội nghị, ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá, công nghệ thông tin cùng với viễn thông dùng riêng và tự động hóa là những lĩnh vực vô cùng quan trọng, hiện diện trong tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Phó Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của EVNICT trong việc hoàn thành các công việc được giao, góp phần cùng Tập đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Phó tổng giám đốc EVN chỉ đạo, năm 2017, EVNICT cần tăng cường công tác tham mưu cho Tập đoàn trong các lĩnh vực do Trung tâm đảm trách. Đồng thời, cần chuyên nghiệp hóa, nâng cao vai trò điều hành toàn quốc trong lĩnh vực viễn thông dùng riêng, hoàn thiện và nâng cao tính năng hỗ trợ người dùng đối với các sản phẩm phần mềm, đảm bảo tính an toàn, bảo mật hệ thống, nâng cao chất lượng nhân lực,...

Tại Hội nghị, các tập thể và cá nhân của EVNICT đã được đón nhận Bằng khen của Bộ Công Thương nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm; và nhận cờ thi đua, khen thưởng của Bộ Công Thương, Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016.


  • 06/01/2017 07:47
  • M.Hạnh