EVNHCMC đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Năm 2023, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) sẽ thực hiện đầu tư 44 dự án lưới điện 110 - 220kV; đồng thời triển khai chuẩn bị đầu tư hơn 60 dự án cho những năm tiếp theo. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, EVNHCMC chú trọng ứng dụng công nghệ số, công nghệ mới trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.  

Theo đó, tổng công ty tiếp tục sử dụng và khai thác hiệu quả Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (Investment Management Information System - IMIS 2.0); ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ mới như khảo sát không ảnh, thiết kế 3D và mô hình thông tin công trình (BIM-Building Information Modeling) vào quá trình thực hiện dự án; tiếp tục triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng giai đoạn 2023-2025…

EVNHCMC và các nhà thầu ra quân thi công công trình lắp đặt máy biến áp thứ 3 tại Trạm biến áp 110kV Trường đua ngay những ngày đầu năm mới Quý Mão

Ông Bùi Hải Thành - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, để thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, trong năm 2023, EVNHCMC sẽ chú trọng công tác lập kế hoạch và kiểm tra, giám sát; tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc kéo dài làm chậm tiến độ chuẩn bị đầu tư và khởi công, hoàn thành các công trình điện, nhất là các vấn đề liên quan đến quy hoạch điện lực, quy hoạch đất đai, cơ sở pháp lý đất đai, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư…

EVNHCMC cũng báo cáo lãnh đạo thành phố để xem xét hỗ trợ về cơ chế, chính sách thực hiện các dự án truyền tải quan trọng cấp điện cho thành phố; tiếp tục tăng cường sự quan tâm quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp đối với công tác đầu tư xây dựng; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các dự án trên cơ sở địa chỉ hóa và trách nhiệm hóa từng khâu, bộ phận thực hiện kế hoạch; thực hiện chế tài xử lý các trường hợp chậm trễ trong thực hiện, kết hợp chính sách khen thưởng động viên kịp thời các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng đề ra.

Tổng công ty cũng tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của EVNHCMC trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng. 


  • 07/02/2023 10:27
  • Nguyễn Thủy
  • 1695