EVNGENCO 2 đảm bảo an toàn hồ đập và cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du trước ảnh hưởng của bão Noru

Trong bão Noru vừa qua, các hồ chứa thủy điện của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) trong khu vực ảnh hưởng của bão đã vận hành an toàn và thực hiện cắt giảm 100% đỉnh lũ cho hạ du.

Chủ động phòng chống trước bão

Thực hiện theo công điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 26/9, Tổng công ty Phát điện 2 đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có khả năng bị ảnh hưởng của bão nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng, chống tác động của bão Noru.

Theo đó, các đơn vị trong tổng công ty đã thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Viber, Facebook của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất; phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp, đăng tải thông tin đầy đủ, chính xác. Đồng thời, bố trí đội xung kích trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu,…

Nguyên tắc vận hành hồ chứa thủy điện để cắt, giảm lũ

Đảm bảo an toàn hồ, đập và cắt giảm lũ hiệu quả cho hạ du

Tổng công ty Phát điện 2 hiện quản lý một hồ chứa tại tỉnh Quảng Trị (hồ thuỷ lợi - thủy điện Quảng Trị) và 3 hồ tại tỉnh Quảng Nam (A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4). Ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 4 gây mưa lớn trên lưu vực các hồ chứa. Ngay khi nhận thông tin dự báo về đợt mưa lũ, các đơn vị đã tổ chức công tác trực ban, trực vận hành nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, bản tin dự báo, quan trắc lượng mưa, các thông số vận hành hồ chứa và mực nước hạ du tại các trạm thủy văn trên lưu vực sông. Mặt khác, các đơn vị thường xuyên trao đổi, báo cáo đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và cập nhật đầy đủ số liệu quan trắc, thông tin vận hành hồ, báo cáo theo tần suất quy định lên các trang thông tin điện tử của các cơ quan chức năng trung ương, địa phương và EVN theo quy định.

Hồ chứa Thủy điện Sông Bung 4

Theo số liệu thống kê, tổng lưu lượng nước về 4 hồ trong thời gian xảy ra lũ do bão Noru ảnh hưởng là 335,41 triệu m3, tổng lưu lượng nước chạy máy là 21,39 triệu m3 và chỉ có hồ chứa Thủy điện Sông Bung 2 điều tiết nước qua tràn với dung tích 0,69 triệu m3.

Bên cạnh đó, lưu lượng nước đến hồ Thủy điện A Vương được ghi nhận lớn nhất là 2.220,8 m3/s (lúc 06h00 ngày 28/9); tại hồ Thủy điện Sông Bung 2 là 789,41 m3/s (lúc 10h ngày 28/9); hồ Thủy điện Sông Bung 4 là 4.223,33 m3/s (lúc 09h ngày 28/9) và giá trị cao nhất tại hồ thủy lợi, thủy điện Quảng Trị là 678 m3/s (lúc 09h ngày 28/9).

Tổng lượng nước mà 4 hồ thủy điện của EVNGENCO 2 giữ lại là 314,02 triệu m3, cắt 100% các đỉnh lũ và góp phần tiết giảm được khoảng 93,62% lượng nước về hạ du. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị vận hành.

Với các kết quả đạt được như trên, có thể nói các đơn vị thủy điện của EVNGENCO 2 đã ứng phó hiệu quả với bão Noru, đảm bảo yêu cầu trong công tác vận hành thiết bị, công trình và hồ chứa; phối hợp nhịp nhàng trong báo cáo, thông tin, kịp thời với các địa phương, ban ngành chức năng theo quy định; qua đó, góp phần cắt, giảm lũ hiệu quả cho khu vực hạ du các nhà máy thủy điện.


  • 01/10/2022 09:11
  • Minh Lương
  • 4210