EVNCPC được Fitch Ratings xếp hạng “BB” với triển vọng tích cực

Fitch Ratings - tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới vừa công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế đối với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) ở mức 'BB' - triển vọng tích cực trong giai đoạn đánh giá 2020 – 2022.

Điểm xếp hạng độc lập SCP (Standalone Credit Profile) của EVNCPC đạt mức “BB - tích cực”, được đánh giá cùng mức với công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bởi EVN có vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến EVNCPC trên cả phương diện chiến lược, sản xuất kinh doanh và tài chính. Điểm đánh giá SCP phản ánh hồ sơ hoạt động ổn định của EVNCPC, với vai trò là một tổng công ty phân phối điện tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam.

Xếp hạng “BB” của Fitch Ratings phản ánh những kết quả tích cực về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNCPC trong giai đoạn đánh giá 2020 – 2022. Đây là giai đoạn các đơn vị thành viên trong EVN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, các thách thức về cân đối tài chính khi sản lượng, doanh thu sụt giảm trong khi chi phí đầu vào tăng cao.

Trong bối cảnh chung đó, EVNCPC đã nỗ lực đạt nhiều kết quả khả quan: Sản lượng điện thương phẩm năm 2021 đạt 20.329,12 triệu kWh, tăng 6,33% so với năm 2020 (19.118,75 triệu kWh); doanh thu 38.358,7 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ. Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt 21.476,2 triệu kWh, tăng 5,64% so với năm 2021, doanh thu đạt 41.627,3 tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ.

EVNCPC đã cung ứng đủ điện với độ tin cậy ngày càng cao. Ảnh minh họa

Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng cũng được EVNCPC thực hiện tốt. Đến năm 2022, các chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình của khách hàng trong năm), MAIFI (số lần mất điện thoáng qua của khách hàng trong năm) đã giảm về tương ứng ở mức 2,13 và 0,69 lần/khách hàng; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện trung bình của khách hàng trong năm) giảm còn 218,4 phút/khách hàng. Tổn thất điện năng đã giảm thấp về ở mức 4%.

Bên cạnh đó, EVNCPC đã có nhiều nỗ lực trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đặc biệt về áp dụng hóa đơn điện tử và thúc đẩy các kênh thanh toán không dùng tiền mặt. 

Các chỉ số tài chính được đánh giá tích cực, EVNCPC đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Theo các tiêu chí đánh giá, Fitch cũng ghi nhận EVNCPC các lợi thế về “vị thế thị trường mạnh” và “đối tác đa dạng, rủi ro phải thu thấp” với cơ sở khách hàng ổn định và đa dạng.

Đạt xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings ở mức BB với triển vọng tích cực có ý nghĩa quan trọng với EVNCPC, là thước đo độc lập, khách quan về “sức khỏe” doanh nghiệp và cũng góp phần củng cố uy tín của Tổng công ty Điện lực miền Trung với các đối tác trong và ngoài nước, thuận lợi cho công tác đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cung ứng điện của EVNCPC.