EVN tham gia chương trình diễn tập an toàn thông tin quốc tế APCERT 2023

Ngày 16/8, EVN tham gia chương trình diễn tập quốc tế APCERT 2023 với chủ đề “Digital Supply Chain Redemption – Mua ứng dụng qua chuỗi cung ứng số”.

Diễn tập quốc tế APCERT là diễn tập thường niên của Hiệp hội các tổ chức ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính - mạng của các quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) triển khai cho các đơn vị trong nước tham gia với quốc tế và điều phối chương trình ở các điểm cầu online. 

EVN tham gia diễn tập qua đường truyền kết nối trực tuyến với hệ thống diễn tập chung, từ điểm cầu trụ sở EVN và điểm cầu trực tuyến của các tổng công ty, đơn vị thành viên. Trong đó, Ban Viễn thông và CNTT EVN chủ trì, trực tiếp chỉ đạo công tác diễn tập; Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin là đầu mối đề xuất các thành viên đội tham gia diễn tập chính, điều phối diễn tập theo kịch bản của ban tổ chức.

Điểm cầu trụ sở EVN kết nối trực tuyến với hệ thống diễn tập APCERT 2023

Tấn công mạng qua mua ứng dụng qua chuỗi cung ứng số là tình huống mới, phức tạp, khó lường. Về nội dung diễn tập, Cục An toàn thông tin cho biết, vi phạm bảo mật xuất phát từ việc kẻ tấn công xâm phạm thành công máy chủ lưu trữ của nhà cung cấp dịch vụ đám mây, tiến hành can thiệp và sửa đổi trái phép vào gói phần mềm của nhà cung ứng số cung cấp cho khách hàng. Các tổ chức vô tình cài đặt bản cập nhật cho máy chủ mà họ không biết rằng bản cập nhật đó có chứa phần mềm độc hại, tạo cơ hội cho kẻ tấn công thiết lập kết nối và xâm hại hệ thống của tổ chức.

Qua buổi diễn tập nhằm tạo tình huống thực tế để đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật viên học hỏi, nâng cao kinh nghiệm thực tiễn, chủ động nhận biết các nguy cơ, tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT).

Hoạt động này nhằm đánh giá mức độ trưởng thành ứng cứu sự cố và góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, tăng cường phối hợp hành động giữa các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng (Đội CSIRT) của các đơn vị trong toàn EVN; thực hiện diễn tập Quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được EVN ban hành tại Quyết định số 1828/QĐ-EVN ngày 30/12/2022.


  • 16/08/2023 03:21
  • M.Hạnh
  • 5381