EVN phê duyệt đầu tư xây dựng dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối

Đây là nội dung tại Quyết định số 999/QĐ-EVN ngày 31/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.560 tỷ đồng và được Tập đoàn giao Ban QLDA điện 1 quản lý điều hành dự án.

Phối cảnh dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối

Dự án đầu tư nhằm giải tỏa công suất các nguồn điện khu vực Tây Bắc và lân cận, hỗ trợ nhập khẩu điện khi cần thiết; giảm tải cho các đường dây 500kV Sơn La – Hiệp Hòa, Sơn La – Nho Quan hiện hữu, đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phụ tải phát triển và an ninh năng lượng của hệ thống điện quốc gia.

Các hạng mục chính: Trạm biến áp 500kV lắp 2 máy biến áp 500kV-900MVA, có dự phòng vị trí để lắp máy biến áp thứ 3 khi cần thiết; lắp thiết bị cho 02 ngăn lộ đường dây đi Vĩnh Yên và 02 ngăn lộ tổng MBA; lắp đặt thiết bị bù cho đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, dự phòng vị trí cho 02 ngăn lộ đường dây, 01 ngăn lộ tổng của MBA 500kV thứ 3 và 02 module phân đoạn thanh cái.

Cùng với đó là các đường dây đấu nối 220kV và đường dây 35kV cấp điện tự dùng từ lưới điện địa phương được xây dựng tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư của dự án được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ 2021 đến 2022 (hoàn thành Sân phân phối 220kV ở quy mô tối thiểu để kết nối được đường dây 220kV Bảo Thắng – Yên Bái hiện hữu và các đường dây 220kV do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang đầu tư có cùng tiến độ, hoàn thành các đường dây 220kV đấu nối, đường dây và trạm biến áp 35kV cấp điện tự dùng từ lưới điện địa phương); giai đoạn 2 dự kiến từ 2023 – 2024 (đồng bộ với đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, lắp đặt 02 MBA lực 500kV, lắp đặt thiết bị Sân phân phối 500kV, 02 ngăn lộ tổng 220kV, thiết bị bù cho đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên và hoàn thiện Trạm).

Sau khi Tập đoàn phê duyệt, Ban QLDA điện 1 đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các bước thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy định và tiến độ được duyệt.