EVN đề xuất tiếp tục nhận và giải quyết yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản số 7055/EVN-TTĐ, ngày 25/12/2019 gửi tới Bộ Công Thương, đề xuất về việc thực hiện các thỏa thuận với điện mặt trời áp mái.

Cụ thể, để thúc đẩy phát triển điện mặt trời áp mái và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đăng kí bán điện cho EVN, trong thời gian chờ Chính phủ ban hành quyết định về cơ chế đối với các dự án điện mặt trời áp mái cho giai đoạn sau ngày 30/6/2019, EVN kính đề nghị Bộ Công Thương cho phép  Tập đoàn chỉ đạo các tổng công ty điện lực tiếp tục tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái.

Cụ thể, cho phép các tổng công ty điện lực thực hiện xác nhận chỉ số công tơ và sản lượng điện giao nhận nhưng chưa thực hiện thanh toán tiền điện cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền có hướng dẫn chính thức.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 9608/BCT-ĐL ngày 16/12/2019 về việc tạm dừng đề xuất, thỏa thuận đối với các dự án điện mặt trời theo cơ chế giá Fit, EVN đã có văn bản số 9626/EVN-TTĐ, ngày 19/12/2019 chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng các thỏa thuận kỹ thuật do các đơn vị phụ trách với các dự án điện mặt trời.

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, với những ưu điểm của điện mặt trời áp mái (đáp ứng nhu cầu phụ tải tại chỗ, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, không phải truyền tải đi xa), EVN đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực tập trung khuyến khích loại hình năng lượng này. Tuy nhiên, đến nay, tổng công suất điện mặt trời áp mái mới chỉ đạt khoảng 350MW. Đáng nói, theo báo cáo của các tổng công ty điện lực, số lượng các dự án điện mặt trời áp mái có xu hướng tăng nhanh trong thời gian qua, do chi phí đầu tư đã giảm đáng kể.


  • 27/12/2019 04:09
  • Mai Hương
  • 93458