EVN cung ứng 159,45 tỷ kWh trong năm 2016

Đó là sản lượng điện thương phẩm phục vụ sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016. Cùng với việc đáp ứng đủ điện, EVN cũng "cán đích" nhiều mục tiêu quan trọng khác trong công tác kinh doanh.

Năm 2016, EVN đã đảm bảo điện cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước - Ảnh: N.Hương

Doanh thu bán điện toàn Tập đoàn ước đạt 264.680 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2015.

Điện sản xuất và mua đạt 176,99 tỷ kWh, tăng 10,8% so với năm 2015. Điện thương phẩm toàn Tập đoàn đạt 159,45 tỷ kWh, tăng 11% so với năm 2015 và vượt 350 triệu kWh so với kế hoạch. Trong đó, điện thương phẩm nội địa ước đạt 158,3 tỷ kWh, tăng trưởng 11,2% .

Cụ thể, điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ 53,5%, quản lý tiêu dùng chiếm 34,4%, thương mại, khách sạn, nhà hàng chiếm 5,5%, nông nghiệp chiếm 2,3%, thành phần khác chiếm 4,2%.

Trong các thành phần phụ tải, điện cấp cho thương mại, khách sạn, nhà hàng và điện cấp cho công nghiệp - xây dựng là hai thành phần có mức tăng trưởng cao nhất, lần lượt là 15,7% và 10,75%.

Chất lượng điện ngày càng được cải thiện. Tính chung toàn EVN, tổng thời gian mất điện trong năm của khách hàng bình quân (SAIDI) là 1.579 phút, giảm 25% so với năm 2015. Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 10,23 lần/khách hàng, giảm 23% so với năm trước. Tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,94 lần/khách hàng, giảm 4,35% so với năm 2015. Chỉ tiêu độ tin cậy của 5 tổng công ty điện lực đều tốt hơn so với kế hoạch.

Một điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn năm 2016 là kết quả cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Thời gian bình quân giải quyết cấp điện đối với lưới trung áp tại 5 Tổng công ty Điện lực là 6,52 ngày, ngắn hơn so với chỉ tiêu (10 ngày). Những nỗ lực của EVN đã góp phần đưa chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đứng ở vị trí 96/190 nền kinh tế, tăng 5 bậc so với xếp hạng năm 2015.

Năm 2016, EVN cũng thực hiện tốt công tác thu tiền điện, với tỷ lệ hoàn thành 99,97%, góp phần quan trọng đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của EVN. Các tổng công ty điện lực đã triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện tiện lợi để khách hàng có thể trả tiền điện mọi lúc mọi nơi.

Những nỗ lực của EVN đã được khách hàng sử dụng điện ghi nhận. Năm 2016, điểm bình quân mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN đạt 7,69/10 điểm, tăng 0,42 điểm so với năm 2015 (7,27 điểm). 5 Tổng công ty Điện lực đều được khách hàng ”chấm” bình quân trên 7,5 điểm.

Việc EVN cung ứng đủ điện với chất lượng ổn định đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực thương mại, du lịch và góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Một số chỉ tiêu về công tác kinh doanh của EVN năm 2017:

  • Điện sản xuất và mua: 197,2 tỷ kWh, tăng 11,4% so với năm 2016;
  • Điện thương phẩm: 177,59 tỷ kWh, tăng 11,5% so với năm 2016;
  • Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn Tập đoàn: SAIDI: 1.183 phút, SAIFI: 10,7 lần, MAIFI: 2,4 lần;
  • Thời gian tiếp cận điện năng (các thủ tục của Điện lực): ≤10 ngày.


  • 04/01/2017 03:54
  • Minh Hạnh
  • 19908