Dưới sự lãnh đạo của Đảng, EVN đã làm tròn sứ mệnh “điện đi trước một bước”

Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Lễ kỷ niệm được Đảng ủy EVN tổ chức ngày 3/2, tại Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương;

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Cùng dự có Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng ủy EVN, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVN.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Quang Thành đã ôn lại ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). 90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều thử thách. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế.

Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của Nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, được đặt ra trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Lịch sử hào hùng, vẻ vang của đất nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành, hun đúc nên ngành Điện cách mạng Việt Nam, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Qua chặng đường 66 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Điện lực luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương cùng sự phấn đấu nỗ lực của nhiều thế hệ CBCNV ngành Điện. Tập đoàn luôn cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao phó, lập nên những thành tích rất đáng tự hào. Đó là, trong mọi hoàn cảnh khó khăn, thách thức vẫn nỗ lực cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế đất nước và đời sống xã hội. Điện đã thực sự "đi trước một bước", hạ tầng cung cấp điện được đầu tư phát triển mạnh mẽ cả 3 khâu: Phát điện, truyền tải và phân phối kinh doanh điện. 

Đảng viên Thái Phụng Nê (59 năm tuổi đảng) -Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng phát biểu cảm nghĩ tại Lễ kỷ niệm

Tập đoàn đã đưa điện tới 100% số xã và 99,47% hộ dân, toàn quốc; hoàn thành tiếp nhận cấp điện đến 11/12 huyện đảo của cả nước, vượt chỉ tiêu được giao, góp phần xoá đói giảm nghèo, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh, chủ quyền biên giới và hải đảo; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp vì sự phát triển cộng đồng.

Tập đoàn cũng không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Năng suất lao động bình quân tăng gấp 2 lần trung bình cả nước, việc làm của CNVC lao động được đảm bảo, thu nhập được cải thiện.

Những kết quả đó, đã tạo nên sự đồng thuận hơn của xã hội đối với ngành Điện, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng ủy Tập đoàn đổi mới cách làm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt việc triển khai Chỉ thị 05 về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy EVN quan tâm chỉ đạo sâu sát, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã dần trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng và hành động tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo - đưa EVN trở thành tập đoàn vững mạnh toàn diện”, trong đó trọng tâm là lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và tổ chức thành  công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, EVN hoàn thành sứ mệnh "điện đi trước một bước". Trong ảnh: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1 - Ảnh: Ngân Hà

Để đạt được mục tiêu đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy Tập đoàn và các tổ chức Đảng phải chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đâu của Đảng. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng kế hoạch. Cùng với đó cần tăng tốc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ trước đặt ra.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp đầy đủ, vững chắc nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện, góp phần xây dựng nông thôn thôn mới và hoàn thành Điện khí hoá toàn quốc. Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp có trình độ quản lý hiện đại, chuyên môn hóa cao, có tiềm lực tài chính mạnh, đầu tư và kinh doanh hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người dân, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mục tiêu đặt ra về giảm thời gian tiếp cận điện năng cần cao hơn, không chỉ ở mức trong 4 nước đứng đầu ASEAN mà tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn, lấy các nước OECD là mục tiêu hướng đến.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong phát triển điện lực và sử dụng điện. Đào tạo phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa của Tập đoàn.


  • 03/02/2020 03:23
  • Bài: Xuân Tiến - Ảnh: Ngọc Tuấn
  • 7911