Dự án Thủy điện Trị An mở rộng: Vẫn chờ UBND tỉnh Đồng Nai duyệt chủ trương đầu tư

Gần một năm rưỡi trôi qua kể từ ngày Dự án Thủy điện Trị An mở rộng trình hồ sơ, nhà đầu tư vẫn chưa thể nhận được chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai.

Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, được dự kiến phát điện vào năm 2025 với công suất 200MW. Dự án sẽ không xây thêm hồ chứa nhân tạo mà xây dựng thêm 2 tổ máy, nâng công suất của nhà máy từ 400MW hiện nay lên thành 600MW.

Đáng nói là việc mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An sẽ giúp tận dụng lượng nước xả thừa, bổ sung nguồn điện tại chỗ cho tỉnh Đồng Nai, đồng thời làm giảm tổn thất khi phát điện, truyền tải và hạn chế tình trạng thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới.

Theo tính toán, khi đi vào hoạt động, riêng Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng sẽ nộp ngân sách cho địa phương khoảng 100 tỷ đồng/năm. Do đó, nếu dự án chậm tiến độ, khoản thu ngân sách này sẽ bị ảnh hưởng.

Với tổng mức đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự  án sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện. 

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, đáp ứng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và đã trình UBND tỉnh Đồng Nai xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 267/TTr-EVN ngày 23/7/2018.  

Tiếp đó ngày 28/09/2018, EVN đã có văn bản số 4918/EVN-ĐT đăng ký báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng và cuộc họp đã diễn ra ngày 12/10/2018 tại trụ sở của UBND tỉnh.

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 11037/TB-UBND yêu cầu giải trình thêm các nội dung liên quan đến dự án, EVN cũng đã có báo cáo giải trình tại văn bản số 11037/TB-UBND ngày 17/10/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức họp tại trụ sở của UBND tỉnh Đồng Nai để EVN báo cáo giải trình các nội dung nêu vào ngày 12/11/2018.

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án sẽ thu hồi 130 ha đất, sau khi hoàn thành EVN sẽ hoàn trả lại 80ha cho địa phương quản lý. Dẫu vậy thì trong quá trình chuẩn bị dự án đã có những vướng mắc về quy hoạch sử dụng đất đối với 23ha, trong đó có 20ha đất nông nghiệp, 3ha đất nuôi trồng thủy sản. 

Ngày 18/4/2019 EVN có văn bản số 2007/EVN-ĐT gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc hiệu chỉnh diện tích sử dụng đất trong Tổng mặt bằng Dự án, trong đó giảm 24,65ha đất do UBND nhân dân xã Hiếu Liêm quản lý ra khỏi Dự án. Như vậy diện tích đất sử dụng cho Dự án là 105,76ha (trước đây là 130,41ha) nhưng đã làm tổng mức đầu tư tăng khoảng 243 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi trình Ban Thường vụ tỉnh Đồng Nai, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai giữ nguyên diện tích đất sử dụng cho Dự án là 130,41ha (văn bản số 299/BCS-UBND ngày 10/09/2019);

Ngày 22/07/2019, EVN đã có văn bản số 3820/EVN-ĐT xin đăng ký làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải trình các nội dung liên quan đến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Ngày 31/07/2019 UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp tại trụ sở của UBND tỉnh Đồng Nai để EVN báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án.

Ngày 06/08/2019 UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản  số 9016/TB-UBND thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND Tỉnh Trần Văn Vĩnh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện Lực Việt Nam sau khi nghe báo cáo dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN đề nghị đầu tư;

Ngày 10/09/2019 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 299/BCS-UBND về việc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đối với dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị đầu tư gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 26/09/2019 EVN đã có văn bản số 5164/EVN-ĐT Gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải trình bổ sung ảnh hưởng hạ du khi Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng đi vào vận hành.

Ngày 09/10/2019 Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản số 7675-CV/TU Gửi Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp ngày 02/10/2019 về dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng, trong đó Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng.

Được biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng có Quyết định số 378/QĐ-BTNMT ngày 21/02/2019, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Thủy điện Trị An mở rộng tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, từ khi trình hồ sơ dự án vào ngày 23/7/2018 đến thời điểm hiện nay, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng Dự án đã được EVN phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tỉnh Đồng Nai giải trình đầy đủ với UBND tỉnh Đồng Nai, đáp ứng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và đủ điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay Chủ trương đầu tư của Dự án chưa được UBND tỉnh Đồng Nai xem xét quyết định.

Xem bài gốc: 

 


  • 02/01/2020 08:10
  • Theo baodautu.vn
  • 9125